Černí vlci se psí krví

J. PETR  P. PROŠEK  |  Příroda

Magneticky naváděné buňky léčí

Britští vědci navázali buňky kostní dřeně na mikroskopické magnetické částice. Díky tomu mohou buňky ovládat na dálku. Při pokusech dokázali biologové řídit pohyb buněk, které vpíchli myším pod kůži na zádech. Zároveň dokázali vědci předurčit, jak se budou buňky dále měnit. V dalších pokusech chtějí vědci buňky kostní dřeně dálkově navádět do kolenního kloubu a tam je proměnit v chrupavku. Zatím tak budou léčit kolena kozám.

Olovo z výfuků ochladilo Zemi

Olovnatý benzin byl sice toxický, ale bránil globálnímu oteplování. Olovo z antidetonační příměsi do benzinů se dostávalo vysoko do atmosféry a tam velmi účinně navozovalo tvorbu ledových krystalů. Hromadění krystalků ledu ve vysokých vrstvách atmosféry brání průniku slunečního záření k zemskému povrchu a ochlazuje jej. Olovnatý benzin brzdil globální oteplování až do 80. let minulého století, kdy jej začala vytlačovat bezolovnatá paliva.

černý vlk

Černí vlci se psí krví

Američtí vlci jsou pestří. Někteří jsou zbarveni téměř bíle, jiní mají kožich šedý. V zalesněných oblastech jsou hojní vlci s černou srstí. Nejnovější výzkum mezinárodního týmu genetiků vedených Gregorym Barshem ze Stanford University prokázal, že černí vlci zdědili barvu od domácích psů, kteří přišli do Nového světa s prvními lidmi před 15 000 lety. V kanadské tundře jsou černí vlci velice vzácní.

V lesích však tvoří šelmy s černým kožichem bezmála tři čtvrtiny vlčí populace. Důvod se zdá na první pohled zřejmý. Na zasněžených pláních tundry přináší vlkům světlé zbarvení výhodu, protože je dokonaleji maskuje a dovoluje jim přiblížit se nepozorovaně ke kořisti. Černá barva je méně nápadná v tmavém lese. Všechno ale může být složitější, protože černým vlkům zároveň lépe funguje imunitní systém.

Nejčtenější