Celý YouTube v kapse

redakce  |  
youtube

Vědci ze společnosti IBM dosáhli významného pokroku ve výzkumu vlastnosti označované jako magnetická anizotropie jednotlivých atomů. Jde o zásadní měření, které umožňuje určit schopnost atomu uchovávat informace. Díky tomu bude možné stavět struktury z jednotlivých atomů nebo malých shluků atomů, jejichž kapacita mnohonásobně přesáhne dnešní možnosti.

Do zařízení o velikosti iPodu se vejde 30 tisíc celovečerních filmů nebo kompletní obsah YouTube. Výsledné struktury budou navíc tak malé, že najdou využití i ve zcela nových oblastech. Neméně zajímavý je objev prvního jednomolekulového přepínače, který dokáže pracovat plynule, aniž by rušil rámec molekuly. Atomy v jedné molekule lze dále použít k přepínání atomů v sousední molekule. Na využití těchto objevů v konkrétních produktech si ale ještě počkáme.

Nejčtenější