Brouk mění klima amerických hor

M. Tůma  R.Honzák  |  Věda

Americký lýkohub druhu Dendroctonus ponderosae patří stejně jako náš lýkožrout smrkový do příbuzenstva nosatcovitých brouků. V současné době mají američtí a kanadští lesníci a ochránci přírody z lýkohuba zamotanou hlavu podobně jako jejich čeští kolegové z lýkožrouta. Lýkohub napadá porosty borovic.

Lýkohubová kalamita zasáhla v lesích Skalistých hor plochu o rozloze přesahující 8000 kilometrů čtverečních. Lýkohub za sebou nezanechává jen mrtvé stromy. Počítačové modely naznačují, že v oblastech zničených lesů může stoupnout teplota o 2 až 4 °C. Zásadním způsobem se tam mohou změnit i srážkové poměry.

Nejčtenější