Bornější sloni jsou Javský import

J. PETR  P. PROŠEK  |  
slon

Vysvětlení záhady krotkých bornejských slonů.Na Borneu žije asi tisícovka divokých slonů. Mají celou řadu zvláštních vlastností. Jsou o něco menší než ostatní asijští sloni a vynikají výjimečnou krotkostí. Vyskytují se jen na severovýchodě ostrova. Archeologický průzkum neprokázal, že by dříve v této oblasti žili sloni soustavně.To svědčí ve prospěch teorie, podle které byli sloni na Borneo dovezeni.Nejpravděpodobnější se zdá, že k transportu došlo zhruba před třemi stoletími, kdy sever ostrova ovládal sultán z filipínského Sulu. Sloni žili na filipínském území říše sulských sultánů až do 19. století, kdy byli vyhubeni, protože páchali škody na úrodě.Na Filipínách sloni původně nežili a muselo jít o import. Některé sultán dostal darem od jiných vladařů. Jiné zřejmě dovezl sám. Bornejská populace slonů vznikla zcela cíleným vysazením.

Nejčtenější