Bílá nemoc korálů

J. PETR  |  

Korálům v Indickém a Tichém oceánu hrozí zánik. Bakterie vibrio u nich vyvolávají rozpad organismu.

V Indickém a Tichém oceánu se na hynoucích korálech objevují světlé pruhy a skvrny. Šíří se tu „white syndrome“ čili „bílá nemoc“. Vědci zkoumali korály, jež onemocněly na tichomořském souostroví Palau, na Velkém bradlovém útesu u pobřeží Austrálie a na Marshallových ostrovech. Pokaždé narazili v nemocných korálech na bakterii, která patřila mezi tzv. vibria. Na zdravých korálech se tento typ bakterie nevyskytoval. Pokud vědci přenesli v laboratoři bakterii na zdravé korály, propukla u nich „bílá nemoc“ se všemi průvodními znaky. Další pokusy odhalily, jak bakterie korál ničí. Vibrio je dokonale uzpůsobeno k tomu, aby se zachytilo na slizu, kterým se korál chrání. Jakmile bakterie na korálu „zakotví“, začne rozkládat pojivo mezi jeho buňkami a uvolňovat je z organismu.

Korálům jsou nebezpečné jen ty varianty bakterie, jež zvládly tento „bourací“ trik. Právě ony vyvolávají „bílou nemoc“.

Nejčtenější