Bezpečnostní klonování

redakce  |  
Bezpečnostní klonování

Američtí biologové přistihli larvu ostnokožce Dendraster excentricus při dělení podobným způsobem, jakým se dělí embrya při vzniku jednovaječných dvojčat. Signálem pro toto dělení a vytvoření dvou geneticky totožných larev – a tedy klonů – byl sliz z těla ryb. Při určité koncentraci slizu ve vodě se klonuje 40 % všech larev. Larva pluje pomalu a nemá šanci rybě uniknout. Rozdělení je dobrá taktika, protože vznikající larvy jsou menší a ryba je snáze přehlédne. Zároveň je menší larva i slabším zdrojem signálu pro jiné predátory, kteří se neřídí zrakem. Klony jsou tudíž pro nepřátele ve všech ohledech „neviditelnější“.Klonování larev je mezi ostnokožci široce rozšířené. Zatím ale vědci považovali za jeho hlavní motiv využití příhodných podmínek. Larvy se tak mohou namnožit a využít například vyšších teplot nebo dostatku potravy. Klonování jako reakce na přítomnost nepřátel je naprostou novinkou.

Nejčtenější