Bakteriální zoo na naší kůži

M. Tůma  |  
bakterie

Na povrchu těla hostíme kolem tisíce druhů bakterií. Každý člověk má vlastní spektrum bakterií. Mnohem větší vliv na druhové složení bakterií má však část těla. Například v podpaží různých lidí žijí do značné míry podobné bakteriální populace. Druhově nejbohatší sbírku hostíme na předloktí. Většinou tam žijí bakterie 44 druhů. Nejjednotvárnější bakteriální osádku najdeme za uchem.

Tam u většiny lidí napočítáme jen 15 druhů. Lidská kůže nabízí bakteriím tři základní typy prostředí. Mastná kůže se nachází například uvnitř ucha. Suchá kůže je typická pro předloktí a vlhkou kůži nabízíme mikrobům například v podpaží. Nejrůznorodější bakteriální populace hostí suchá a vlhká kůže. Místa s mastnou kůží mají jednotvárnou skladbu bakteriálních druhů.

Nejčtenější