Autorita a svědomí

J. HORČÍK  J. PETR  P. TOMEK  |  Věda

Autorita a svědomí

Loni proběhla tiskem zpráva, že Jerry Burger z univerzity v Santa Claře zopakoval Milgramův experiment. Původní Milgramův experiment proběhl na univerzitě v Yale na počátku šedesátých let pod vedením psychologa Stanleyho Milgrama.Dobrovolník byl při něm uveden do místnosti, kde ho očekával testující, který mu oznámil, že jde o výzkum vlivu bolesti na učení a koncentraci.

V sousední místnosti seděl další člověk s elektrodami připevněnými k zápěstím. Testující říkal člověku v sousední místnosti slova, ke kterým měl „zkoušený“ vybrat odpovídající dvojici. Úkolem dobrovolníka bylo potrestat „zkoušeného“ elektrickým šokem v případě nesprávné odpovědi. Pokud odpověděl „zkoušený“ několikrát za sebou chybně, síla šoku se zvyšovala. Přestože při vyšších hodnotách „zkoušený“ křičel bolestí, vedoucí experimentu trval na pokračování pokusu.

Jenže testovanou osobou nebyla postava za stěnou a dráty připojenými k jejím zápěstím neprotékal žádný proud. „Zkoušený“ svou roli jenom hrál. Testovaný byl dobrovolník, tedy „trestající“. Právě proto jsou výsledky tak znepokojivé. Pouze jeden z testovaných se totiž zastavil před život ohrožující hranicí. Naopak 65 % testovaných došlo až k maximální intenzitě a dávalo opakovaně šoky o 450 V, i když „zkoušený“ už nevydával žádný zvuk. Experiment byl proveden mnohokrát v různých variantách.

Co nám ale tento experiment vlastně říká? Naše společnost je z velké části postavena na respektování autorit a poslušnosti. Přesto dochází čas od času k situacím, kdy se naše osobní morální hodnoty dostávají do střetu s vyšší autoritou.Naprostá většina z nás by takové autoritě podlehla.Nedávný experiment Jerryho Burgera výsledky Milgramových pokusů v plné šíři potvrdil.

Nejčtenější