2008 Kompaktní tepelné čerpadlo

JAN TŮMA  |  Historie
čerpadlo

Nejméně 40 milionů domácích tepelných čerpadel na celém světě šetří svým majitelům energii k vytápění rodinných domů a objektů, k ohřevu užitkové vody nebo bazénů tím, že svým teplosměnným okruhem umějí z nízkoteplotních zdrojů – z okolního vzduchu, z půdy nebo i z vody – odčerpávat část jejich věčně se obnovující energie.Teplo odčerpávané cirkulujícím chladicím médiem, které se zahřeje po jeho stlačení elektricky poháněným kompresorem, se u čerpadel typu „vzduch/ vzduch“ použije k ohřevu topného vzduchu, u čerpadel typu „voda/ voda“ k ohřevu topné vody pro domovní radiátory.

čerpadlo

Tím, že okruh přibral zadarmo teplo z okolí, dodá radiátorům dvakrát až třikrát tolik tepla, než kdybychom elektřinu k pohonu čerpadla „propálili“ v elektrických kamínkách! I tím je celý systém neobyčeně ekologicky šetrný.Nejjednodušší malá kompaktní tepelná čerpadla se instalují přímo na zahradu a 200 m dlouhý hadicový kolektor odčerpávající cirkulujícím chladivem teplo z půdy se zaryje pod záhony!

Nejčtenější