1979 Atomové jezero na Sahaře

redakce  |  Věda
mapa

Šance na současnou realizaci: 5 %

Na světě jsou jenom dvě země, které mají rozsáhlé zkušenosti s mírovým využitím atomové energie: Sovětský svaz a USA. Sovětský svaz v minulosti zcela nezištně mnohokrát Egyptu pomohl při řešení obtížných problémů a při budování egyptského průmyslu a hospodářství. Gigantické dílo – vybudování Asuánské přehrady – je jenom příklad za všechny. Nyní se tedy nabídli Američané. Skupina amerických expertů navrhla vyhloubit otevřený kanál od Středozemního moře ke Kattarské depresi pomocí série 200 atomových výbuchů. Ty by vytvořily řadu velkých kráterů, z nichž by poměrně nenáročnými úpravami vzniklo koryto otevřeného kanálu. I když hloubka zářezu bude dosahovat jen 50–250 metrů, při použití atomové energie dojde k takovým tlakům a teplotám, že to ovlivní horniny až do hloubky 800 metrů.

Výbuchy rozruší a zvednou obrovská množství písku, jílu a kamení, z nichž velká část však dopadne zpět. Ale ještě hluboko od úrovní rozrušení dojde k tlakovým a tepelným deformacím. Práce takového rozsahu a s takovými účinky vyžadují dokonalou přípravu a celou řadu průzkumných akcí a expertiz. Zvlášť velké nároky klade použití atomové energie k tomuto účelu na geologický průzkum. Egypťané vypsali na provedení geologického průzkumu konkurz, zúčastnilo se jej devět firem z celého světa. Vyhrála jediná a jí také byl úkol provést inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro projekt Kattara zadán: Stavební geologie, národní podnik Praha.

Nejčtenější