1977 Pionýři roku 2000

redakce  |  Věda
1977

Pionýři roku 2000

Pro zachování existenčních podmínek příštích generací je nutné již dnes hledat nové zdroje surovin, energie a potravin. Kde to vše hledat? Ve světových mořích a oceánech. Jen v jejich vodách, které představují 1370 miliónů km3, jsou rozpuštěny miliony tun chemických látek. Živých organismů se tam nachází na 20 miliard tun a množství živných látek, které ročně oceány vyrobí, se dnes odhaduje na 100 miliard tun. Z toho dnes člověk zužitkuje jen nepatrnou část.

Oceány skrývají i nevyčerpatelné zásoby energie obsažené v přílivu a odlivu, ve vlnách i v tepelném režimu, která může být přeměněna na energii elektrickou. Ještě větší bohatství a doslova poklady se skrývají na mořském dně. Jsou to třeba tzv. konkrece (shluky) železa, niklu, manganu a kobaltu. Jen kobaltu je na dně Světového oceánu podle střízlivého odhadu na 2 miliardy tun v konkrecích, zatímco světové zásoby kobaltu na souši se odhadují na 1 miliardu tun. Další nepředstavitelné zásoby surovin jsou uloženy pode dnem oceánu. Je například zjištěno, že podstatná část ropných ložisek a ložisek zemního plynu je uložena právě tam.

Nejčtenější