1976 - Expres uhání potrubím

redakce  |  Historie
20% šance na současnou realizaci

Dlouhým průhledným potrubím, položeným na obloukovitých podpěrách, uhání expres podobný soupravě metra. Řítí se rychle a nehlučně nad zalidněnými městskými ulicemi, silnicemi, poli… Takové jsou vize o pneumatických rychlovlacích. Není to obvyklý vlak, chybí mu motor…, potrubím ho žene stlačený vzduch. Současný rozvoj velkých měst zostřil dopravní problémy.

Odborníci, kteří se zabývají hledáním nových dopravních prostředků, si vzpomněli na „atmosférické tratě“ minulého století. Mají čím dál víc stoupenců. „Co vás láká na pneumatické dopravě?“ zeptali jsme se vedoucího konstruktérské kanceláře Transprogress A. Alexandrova. „Posuďte sami. Rychlost je plně na úrovni naší doby: může dosahovat několika set kilometrů za hodinu. Kapacita soupravy – od několika set do několika tisíc lidí.

Přidejte k tomu naprostou nezávislost na podnebních podmínkách, nehlučnost pohybu a také skutečnost, že pneumatické vlaky neznečišťují ovzduší a že se chovají mírumilovně k ostatním druhům transportu. A konečně: dnešní úroveň techniky umožňuje odstranit klacky pod nohama, o které klopýtali inženýři minulého století. Pevnost a hermetičnost vagonů, automatický systém traťových zabezpečovacích zařízení a mohutné kompresory – to dává naději, že tento systém bude ekonomicky efektivní, ale prokáže i dlouhou životnost.“

Nejčtenější