1967 Letadlo na laně

|  Historie
letadlo

38% Šance na současnou realizaci

Poslední cestující zaujal své místo, zapadly hermetické dveře a 35 m dlouhý vagon, zavěšený na ocelovém laně, se dal do pohybu. Posunoval se pomalu, rychlostí pouhých 12 km za hodinu. Zato tato lanovka udivuje jinou vlastností: Po několika desítkách metrů ocelové lano končí a třicetipětitunový vagon se stovkou cestujících se dál pohybuje nad širokým horským údolím po tenkém syntetickém laně. Nejpřekvapivější ovšem je, že syntetické lano není vůbec obrovským zatížením prohnuto, že vagon jako by nic nevážil…Váha vagonu je totiž kompenzována tahem šestnácti turbovrtulových motorů o celkovém výkonu 30 000 k.

Motory uložené vespod vagonu nasávají bočními otvory vzduch a vyfukují ho pod sebe. Vagon se vznáší ve vzduchu. Syntetické lano napjaté nad údolím udržuje směr pohybu; dopřednou rychlost dávají vagonu kladky upevněné na laně a uváděné do pohybu elektromotory.

Turbovrtulové motory jsou uloženy v kyvných závěsech, a proto jsou proudy vyfukovaného vzduchu nasměrovány přesně vertikálně dokonce i tehdy, kdy vagon překonává stoupání nebo klesá. Asi tak si představuje dopravu cestujících v horských oblastech v budoucnosti sovětský letecký konstruktér A. Dobrotvorskij.

Nejčtenější