1964 - Na pořadu je Měsíc

redakce  |  Historie
40% šance na současnou realizaci

Ještě dnes, říká sovětský vědec, se vyrábí na jednoho obyvatele Země jenom 100 wattů energie. Chudoba valné části lidstva, jeden z nejpalčivějších problémů dneška, může být odstraněna jenom tehdy, jestliže stoupne výroba energie. A tady začíná rozpor: technicky dohlédnutelný vývoj v nejbližších desetiletích nám dovolí stupňovat výrobu energie nezměnitelnou měrou. Semjonov jmenuje tři zdroje energie v budoucnosti: jaderná energie ze slučování těžkého vodíku, energie magmatických vrstev Země a sluneční energie.

I když se snad zdá nejvábnějším námět zavrtat se 50 kilometrů pod povrch Země, kde čeká nesmírná rezerva tepla v žáru tekutého magmatu, nejschůdnější se zdá být námět získání energie ze Slunce. Podle názorů Semjonova se musí Měsíc stát sluneční elektrárnou Země. Profesor Semjonov vypočítal, že Měsíc vzdor své malé ploše dostává asi pětinu sluneční energie dopadající na Zemi. To proto, že vrstva vzduchu kolem Země pohltí větší část dopadající energie. Obrovská pole slunečních baterií mají pokrývat povrch Měsíce a spojeny do elektrárenských „plantáží“ mohou pomocí laserových vysílačů vysílat na Zemi miliardy kilowatthodin denně.

Nejčtenější