1962 - Kosmická astroobservatoř

redakce  |  Historie
Kosmická observatoř

1. hlavní nosný sloup,
2. automatika čisticího systému,
3. stanoviště operátorů,
4. spojovací kanál,
5. oddělení chráněné proti záření,
6. palivová nádrž -obytné oddělení,
7. místo pro odpočinek,
8. přístroje pro kontrolu polohy,
9. pohotovostní místnost,
10. příruční dílna,
11. hlavice pro nouzový návrat na Zemi,
12. prostor pro posádku za letu,
13. raketový motor pro návrat na Zemi,
14. raketový motor hlavní,
15. čerpadla pohonných hmot,
16. nádrže inertního plynu,
17. buňky slunečních baterií,
18. teleskop,
19. hyperbolické zrcadlo,
20. parabolické zrcadlo,
21. Schmidtův teleskop,
22. Cassegrainova anténa,
23. smyčková anténa,
24. komunikační anténa,
25. vnější zábradlí pro připevnění bezpečnostních pásů,
26. stabilizační trysky

Nejčtenější