1959 Nadzvukovou rychlostí k budoucnosti

redakce  |  Historie
1% šance na současnou realizaci

Mnoho se očekává od využití atomové energie v letectví. O této látce jsme již podrobně psali, proto se omezujeme na popis atomového letounu, jak jej na barevné straně namaloval malíř podle své fantasie.

Na obrázku značí:
a) výfuk plynů tryskou, b) plynová turbína,
c) cyklon, vír, v němž se odstřeďuje uranový či plutoniový prach vycházející z reaktoru d). Tento prach se vrací kanálem e) zpět do reaktoru. Plášť f) kryje osový kompresor g), který vhání vzduch do reaktoru. V h) je pásový podvozek, i) jsou otvory k nasávání vzduchu. V prostoru j) je ochranná deska proti záření, k) a l) jsou prostory pro náklad. Dále u m) a n) jsou kabiny cestujících, v o) jsou umístěna jejich auta, u p) jejich zavazadla. Radiová zařízení jsou vpředu v místnostech r) a před ním v s) je pilotova kabina.

Nejčtenější