1959 Moskva dneška a zítřka

redakce  |  Věda
1959

MOSKVA DNEŠKA A ZÍTŘKA

Hlavní a určující myšlenka Stalinova plánu o zkrásnění hlavního města Sovětského svazu je v přesném výpočtu potřeb pracujícího obyvatelstva města, v plánované a vědecky řízené přestavbě. Je to v historii nebývalý plán přestavby starého města v město socialistické.Vytvořit z Moskvy, jejíž půdorys byl budován po 800 let feudální šlechtou a kapitalistickými podnikateli, krásné, prostorné a zdravé město moderní to není jistě snadný úkol.

Rozšiřování ulic bylo prováděno buď zbouráním malých a starých domků, které neměly žádnou historickou cenu, nebo přesunem velkých domů. Stěhování mnohopatrových domů bylo poprvé na světě prováděno právě v Sovětském svazu. Už před válkou byly přesunuty tyto budovy: budova Mossovětu o 13,65 m, moskevská hlavní nemocnice o 93,50 m, divadlo na Gorkého ulici o 49,50 m a velká řada obytných domů. Stěhování domů se provádí tak, že budova se oddělí od základů vyjmutím pásu zdiva, který se nahradí pevným betonovým roštem, na němž dům bezpečně stojí. Rošt i s budovou se pak přesunuje na nové, předem připravené základy vyzdvižením na speciální podvozky. Přesuny domů se v Moskvě provádějí i bez přerušení provozu v domě. Dům je během operace neustále spojen s vodovodem, kanalisací, má připojení na síť elektrického proudu a plynu.

Nové moskevské čtvrtě se stavějí nejdokonalejšími stavebními methodami. Typisované domy, z nichž každý má 35–44 bytů, se staví proudovou methodou z hotových detailů a spojů.Fasády se připevňují z hotových dílců. Mnohoposchoďový dům je tak postaven se vším vybavením za tři a půl měsíce.Tak se stává z Moskvy město krásných obytných čtvrtí, město, v němž není podřadných čtvrtí, jako je tomu ve všech velkých městech západu.

Nejčtenější