1958 Atomová energie v zemědělství

redakce  |  Historie
10% Šance na současnou realizaci

Určitým způsobem ozařování je možno dosahovat toho, že vznikají nové odrůdy rostlin vyznačující se výhodnými vlastnostmi, jako jsou např. nepoléhavé formy obilí nebo formy rostlin vzdorných proti nevhodným klimatickým podmínkám či proti chorobám. Zářením je možno také ničit cizopasníky rostlin a usmrcovat mikroby při konservaci rostlinných výrobků. Všechny tyto způsoby využití jsou teprve v začátcích a je zapotřebí podrobit je v prvé řadě zevrubnému výzkumu, při kterém se stanoví metodický postup pro pozdější zavedení do zemědělské praxe. Také v lesnictví, které přísluší do zemědělské oblasti, může záření vysílané radioisotopy konat podobné služby jako v rostlinné výrobě. Dráždivým vlivem radioaktivních paprsků možno povzbuzovat vývin mladých semenáčků lesních dřevin, vyvolávat tvorbu nových odrůd vhodných např. pro stanoviště, na kterém se původnímu druhu špatně daří, nebo semena či mladé rostlinky lesních dřevin zbavovat škůdců.

Nejčtenější