1951 - Budujeme socialistickou Prahu

redakce  |  Historie
50% Šance na současnou realizaci

Při výstavbě a přestavbě socialistických měst musí být pamatováno na plochy a zařízení, sloužící oddechu, osvěžení, zdraví a radosti pracujícího obyvatelstva. Dosavadní stav rekreačních středisek v Praze naprosto nevyhovuje a proto jedním z dalších úkolů výstavby našeho hlavního města je budování dvou velkých rekreačních území: jednoho na severu a druhého na jihu Prahy. Jižní rekreační území zahrnuje údolí Vltavy až ku Zbraslavi.

Toto rozsáhlé území je rozděleno na několik úseků: v části od Vyšehradu k podolské cementárně budou umístěny klubovny sokolských oddílů, sportoviště a plocha pro vodní sporty. Zátoka pod Vyšehradem bude i nadále přístavem pro plachetnice, motorové čluny, jakož i čluny SNB. V sousedství podolské sokolovny budou vybudována další hřiště, případně též nové tělocvičny. Sokolské vodácké oddíly se přestěhují ze zchátralých, starých kluboven na Švarcenberský ostrov, u jehož břehu bude také vytyčena závodní veslařská dráha, odpovídající mezinárodnímu měřítku.

Ostrov bude s pobřežím spojen můstkem a lávkou a jeho cípy i pobřežní cesta budou přístupny obecenstvu. Na místě, kde ještě do nedávna stála cementárna, bude vybudován velký amfitheatr s přírodními tribunami a jevištěm pro davová vystoupení, divadelní představení pod širým nebem, sportovní vystoupení apod.

Nejčtenější