1949 - Stroj času

redakce  |  Historie
20% šance na současnou realizaci

Kde rozkládá se step a poušť – tam rozkvete bohatá země

Původcem tohoto plánu, který nemá příkladu v dějinách lidstva, je sovětský inženýr Mitrofan Davydov. Jaký je cíl tohoto projektu? Turanská nížina, ležící na východ od Kaspického jezera, pouště ve střední Asii o rozloze větší, než je celá Francie, mají být proměněny v kvetoucí zahrady. Mají nejpříznivější podnební podmínky, nemají však vodu.

V krajích na jihovýchod od Aralského jezera, které mají subtropické klima, je ročně 10 cm srážek. Aby v těchto krajích rozkvetl život neslýchanou silou a krásou, aby tu šumněly ovocné sady, morušové háje, pnuly se vinice a zelenala pole, aby tu začal bouřlivě bít život hrdinného sovětského lidu, k tomu je nutno obrátit dva sibiřské veletoky, Ob a Jenisej, od severu k jihu. Je třeba, aby jejich vody nesměřovaly k ledovému moři, nýbrž aby se obrátily na jih, do krajů, kde po nich půda prahne.

Nejčtenější