1934 Kartičkový internet

JAN TŮMA  |  Věda
Otletova kartotéka obsahovala na 13 miliónů kartiček

Zlaté časy

Zachytit, uspořádat a kdykoli vyhledávat neustále narůstající lidské a vědecké poznatky se pokoušel již od roku 1903 belgický právník Paul Otlet.V archivu v dřevěných zásuvkách nashromáždil posléze víc než milion kartotékových lístků s ručně zapisovanými informacemi, roztříděnými pomocí tzv. desetinného číselného třídění. Každému, kdo požádal o informaci a zaplatil poplatek, vyhledaly knihovnice z této „databáze“ potřebnou informaci, opsaly ji a zaslaly poštou. V roce 1934 už ale ani 13 milionů kartiček nestačilo zvládnout lidské vědění, chyběly fotografi e, výstřižky, a knihovna s 90 tunami kartiček zbankrotovala. Myšlenku světové informační sítě se podařilo realizovat až pomocí počítačových sítí, vyvíjených od roku 1969 v USA a v Evropě. Do světové informační sítě www se nedávno zapojil miliardtý účastník. Lidstvu se otevřel virtuální svět.

Nejčtenější