112. prvek: 208Pb + 70Zn -> 277Uub + 1n

P.Prošek  P.Tomek  P.Vachtl  |  
zkumavka

Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii vydala prohlášení, ve kterém oficiálně potvrzuje existenci prvku č. 112 periodické tabulky chemických prvků. Cesta od prvního umělého vytvoření tohoto supertěžkého transuranu k jeho konečnému uznání trvala více než 13 let. První syntéza se povedla týmu fyziků z Ústavu pro výzkum těžkých iontů v Darmstadtu pod vedením profesora Sigurda Hofmanna. V tomto týmu byli zastoupeni nejen Němci, ale i odborníci z Finska, Ruska a Slovenska.

První úspěch zaznamenali již 9. února 1996, kdy byl olověný terčík bombardován v urychlovači ionty zinku a vznikl tak mj. jeden atom prvku s atomovým číslem 112 a hmotností 277 atomů vodíku. V roce 2002 byl v urychlovači v Darmstadtu vytvořen druhý atom téhož prvku. Vše bylo následně potvrzeno japonskými vědci z výzkumného ústavu RIKEN, kde vytvořili těchto atomů hned několik najednou. Prvku se zatím říká provizorně podle číselné systematiky ununbium.

Během následujících zhruba šesti měsíců mu bude na návrh objevitelů vytvořeno jméno „lidštější“ a definitivní. V Darmstadtu uměle vytvořili již celkem 5 těžkých transuranů, s pořadovými čísly 107–111. Zatím poslední z nich se jmenuje roentgenium (atomové číslo 111). Ununbium je silně radioaktivní a nestabilní kovový prvek, jehož izotop 277 má poločas rozpadu pouhých 0,7 milisekund. Jeho nejstabilnější izotop s atomovou hmotností 285 má poločas rozpadu minimálně 29 sekund, možná však i podstatně více.

Nejčtenější