Čech vytvořil unikátní mapy Venuše a Marsu

Petr Kubala  |  Vesmír

Čech Daniel Macháček vytvořil ojedinělé mapy Venuše a Marsu. Především mapa Venuše je unikátním dílem světového významu.

Někdy do 60. let minulého století byli planetologové odkázání pouze na snímky planet ze Země, případně na radarová pozorování. Teprve nástup kosmonautiky umožnil detailní zmapování povrchu nejen terestrických planet, ale také mnoha měsíců vnějších planet.

Nejméně popsanou knihou byl donedávna Merkur, prozkoumaný pouze jednou sondou při třech průletech. Definitivně to změnila až sonda Messenger, která se na oběžnou dráhu Merkuru dostala téměř přesně před dvěma lety. Její mise formální končí, vědci ovšem věří v prodloužení.

Se stále kvalitnějšími snímky planet dochází rovněž k vytváření stále detailnějších map. Zřejmě nejvíce bychom jich našli pro našeho kosmického souseda. A to nejen v dnes populární elektronické verzi, ale rovněž v tištěné podobě. Věhlasu v tomto ohledu dosáhl Atlas Měsíce od Antonína Rükla.

Naopak nejhůře na tom s podrobnými mapami bude už zmíněný Merkur, ale kupodivu rovněž Venuše, která je z historického hlediska jedním z nejčastějších cílů kosmických sond. Její pověstná atmosféra brání detailnějšímu průzkumu, takže údaje o povrchu čerpáme obvykle z radarových pozorování, kdy je povrch radarem „ohmatán“. Legendární se v tomto ohledu stala zejména americká sonda Magellan, vypuštěná v roce 1989 z paluby raketoplánu Atlantis.

Unikátní topografická mapa Venuše

Před pár dny přišel český fanoušek výzkumu Sluneční soustavy Daniel Macháček s vlastní topografickou mapou Venuše. Ta je založena právě na datech ze sondy Magellan, ale také na datech z radarových pozorování radioteleskopu Arecibo v Portoriku nebo ze sond Pioneer Venus Orbiter a Veněra 15 a 16.

Mapa Venuše je vyhotovena v Mercatorově zobrazení s měřítkem 1:7000 000 a zobrazuje planetu mezi 66,513°severní a jižní šířky. Nejhorší rozlišení mapy je u rovníku a to zhruba 2,5 km na pixel, při okrajích mapy kolem 66° je pak rozlišení kolem 1 km na pixel.

Topografická mapa Venuše
Topografická mapa Venuše. Zdroj: Daniel Macháček

Kromě toho jsou k dispozici dvě polární projekce v měřítku 1:5000 000, u nichž se rozlišení pohybuje kolem 1,7 km na pixel.

Všechny mapy jsou topografické, takže jednotlivé barvy odpovídají výškám daných útvarů. Jako nulová hranice není z logiky věci nastavena hladina moře jako na Zemi, ale poloměr planety, který je v tomto případě definován hodnotou 6051,881 km. Výškové údaje jsou vybrány z více než 4 milionů měření sondy Magellan. Jak ovšem uvádí Daniel Macháček v komentáři k mapám, najít správné hodnoty pro výšky jednotlivých útvarů nebylo jednoduché.

Na mapě naleznete také místa dopadů (červený křížek) nebo přistání (černý křížek) kosmických sond.

Mapa Marsu

Mapa Venuše není prvním počinem Daniela Macháčka. Už dříve vytvořil podobnou topografickou mapu Marsu. Ta je vyobrazena ve válcové projekci a měřítku 1: 7087 000. Maximální rozlišení mapy je zhruba 2,5 km/pixel. Také v této mapě nalezneme údaje o místech přistání kosmických sond.

Topografická mapa Marsu
Topografická mapa Marsu. Zdroj: Daniel Macháček

Ke stažení:

Nejčtenější