Autismus: Reálné nebezpečí pro děti počaté v březnu

Helena Vrecková  |  Věda

Nová studie přinesla zajímavé zjištění. Měsíc početí nejen že určí datum našeho narození, ale také zvyšuje možnost postižení autismem.

V životě má datum narození velkou roli, paradoxně víc nás však ovlivní měsíc početí. Vědci z kalifornské univerzity (University of California, Davis) se začali zabývat vlivem početí v různém ročním období na vznik autismu u dětí.

Autismus je zvláštní vývojové duševní postižení, které se projevuje abnormální sociální interakcí, narušenými komunikačními schopnostmi a opakujícími se vzorci chování. U dětí s autismem dochází ke změnám v mozkové kůře, avšak důvod těchto změn je stále nejasný. Výzkumníci ale zveřejnili studii, která by mohla být výchozím bodem pro další výzkum.

Hledání příčin postižení v ročních obdobích

Vědecký tým kalifornské univerzity se rozhodl prozkoumat záznamy sedmi milionů dětí narozených v Kalifornii v letech 1990 až 2002. Hlavním cílem bylo najít souvislost mezi výskytem autismu a ročním obdobím. V první fázi museli vědci vyřadit záznamy dětí, které nepřežily do šesti let, neboť do věku šesti let se přesně vymezí, zda dítě autismus má či nikoli. Pro potřeby studie byly nepoužitelné také záznamy, ze kterých nebylo možné spočítat datum početí, nebo neposkytovaly dostatečné údaje o dítěti.

Podle vedoucího studie Ousseny Zerbo byly do studie zahrnuty i faktory jako je etnický původ, vzdělání rodičů a rok, ve kterém rodiče dítě počali. Díky všem faktorům vědci do studie nakonec zařadili 6 604 975 dětí, z nichž 19 238 trpělo autismem. Tak velký vzorek v podobném výzkumu ještě nikdo netestoval.

Výsledky studie odhalily, že riziko výskytu autismu se zvyšuje z měsíce na měsíc v zimních měsících (prosinec, leden, únor). Nejvyšší bylo u dětí počatých na počátku března. Vědci každý měsíc porovnali s početím v červenci a zjistili, že výskyt v prosinci je o osm procent vyšší. Vůči prosinci je pak výskyt v každém následujícím zimním měsíci také o osm procent vyšší. V březnu se tak riziko autismu zvyšuje o 16 procent.

Vědci u příčin poukazují především na sezónní vlivy, jako jsou výkyvy počasí, alergeny, infekce, pesticidy používané k postřiku atd.

Problém je v početí, ne v celém těhotenství

Proč by mělo vadit početí v těchto měsících, když většina těhotenství si těmito měsíci stejně musí projít? Plod je totiž nejvíce ohrožen v prvním trimestru těhotenství. V tomto období vzniká nejvíce vrozených vad a vnější vlivy dítě mohou silně ovlivnit. Nejvhodnější dobou k početí tak pravděpodobně zůstanou teplé letní měsíce, kdy se dítě narodí na začátku jara.

Výzkum tohoto druhu však nebyl ojedinělý. Podobně zaměřené studie proběhly také ve Švédsku, Izraeli a Dánsku, kde výsledky ukazovaly zvýšené riziko u dětí narozených v březnu, nebo v Kanadě, Japonsku a USA, jejichž výsledky poukazovaly spíše na jaro. Avšak vůči výzkumu v Kalifornii byly provedeny v nesrovnatelně nižším měřítku, pouze na vzorku několika set autistů.


Tip: Přečtěte si abstrakt ke studii nebo článek na webu web Futurity.com

Nejčtenější