Australští ptáci pěstují okrasné květiny

Jaroslav Petr  |  Příroda

Lemčík skvrnitý pěstuje okrasný lilek. Připravuje pro něj půdu, pleje plevel a dokonce rostlinu i šlechtí.

Pěstování rostlin pro potravu není v přírodě zase tak neobvyklé. Například mravenci rodu Atta pěstují v mraveništích houbu, pro kterou snášejí vhodný substrát, plejí z ní cizorodé houby a navíc stříkají celý porost antibiotiky, aby se jim nezkazil namnoženými bakteriemi. Pěstování okrasných květin jsme považovali za výsadní doménu člověka. Jenže australští lemčíci si také pěstují rostliny pro dekoraci.

Ptáci stavitelé

Australští lemčíci prosluli stavbami zbudovanými speciálně pro námluvy. Tato tzv. loubí mají různou podobu. Ta nejpropracovanější jsou tvořena dvěma řadami větviček nahusto zapíchaných do země. Tvoří jakousi uličku nebo dokonce tunel. Loubí jsou orientována ve směru sever-jih. Samička přistane u vstupu do loubí a sameček se jí předvádí na druhém konci.

K přilákání pozornosti samiček používají lemčíci různých dekorací. Někteří například hromadí u výstupu z loubí bílé předměty, jiný druh lemčíka má slabost pro vše modré. Ke zdobení používají nejen přírodní materiál, jako jsou ulity, mušle, plody nebo krovky brouků, ale i nejrůznější předměty vyrobené člověkem. Milovníci modré například pasou po uzávěrech od pepsi.

Lemčík zahradníkem

V blízkosti loubí lemčíka skvrnitého (Chlamydera maculata) roste hojně rostlina Solanum ellipticum s rudými květy a zelenými plody. Nejdříve si vědci mysleli, že lemčík staví loubí v místech, kde se tato rostlina vyskytuje ve větším množství. Mezinárodní tým německých, britských a australských vědců však odhalil, že lemčíci tuto rostlinu pěstují. Milují zelenou barvu jejích plodů, a tak je snášejí k loubí z široka daleka. Zároveň okolí loubí čistí od trávy a vytvářejí ideální podmínky pro klíčení semen rostliny Solanum ellipticum.

Námluvy lemčíků. Sameček je modře zbarvený:

Tím však jejich zahradnická péče nekončí. Po celou dobu důkladně plejí všechen plevel, aby měla jejich oblíbená květina volný prostor k růstu. Lemčík rostlinu dokonce šlechtí. Loubí mu slouží často i deset let a po celou tu dobu vybírá ty nejzelenější plody. V blízkosti loubí tak roste Solanum ellipticum s výrazně zelenějšími plody.

První známý příklad pěstování dekorativní rostliny nějakým volně žijícím živočichem byl popsán ve vědeckém časopise Current Biology.

Další informace:

Nejčtenější