Myslíte že už je svět lépe připraven na extrémní zemětřesení?