Zvukový laser

J. PETR  |  
SoundWave

Britští a ukrajinští vědci vytvořili „zvukový laser“ čili saser (zkráceno z anglického „sound laser“) schopný generovat zvuky s frekvencí několika terahertz. Podobně jako světlený paprsek laseru putuje i zvukový paprsek saseru prostorem s minimálním rozptylem. Zatím se může zdát terahertzový saser jako kuriozita. Stejně se však dívala veřejnost před půlstoletím i na lasery.

Srdcem saseru je plátek složený z vrstviček arzenidů galia a hliníku. Ten generuje vysokofrekvenční zvuk po silném ozáření svrchní vrstvy. Z materiálu se uvolňují elektrony a ty budí v materiálu vlnění. Pečlivé uspořádání jednotlivých vrstev v plátku dovoluje skládání jednotlivých slabých vln do silné vlny, která naráží do materiálu plátku a uvolní z něj další elektrony. Tak se celý signál mnohonásobně zesiluje. Výsledkem je ostrý paprsek vysokofrekvenčního zvuku. Britští vědci doufají, že se jim podaří na principu saseru zkonstruovat terahertzový počítačový procesor, který by pracoval mnohem rychleji než dnešní gigahertzové čipy.

Nejčtenější