Živý plot skrýval obřady ve Stonehenge

Jaroslav Petr  |  Historie

Nejnovější průzkum okolí dávné britské svatyně Stonehenge odhalil, že stavbu obklopovaly před dva kruhové živé ploty. S největší pravděpodobností byly tvořené trnitými porosty hlohu.

Není úplně jisté, kdy byly vysazeny, ale vědci se domnívají, že to bylo už v době bronzové před 4000 roků, kdy už byly ve Stonehenge vztyčeny obří kamenné bloky. Účel plotů také nají jasný. Snad se jimi lidé v okolí chránili před průnikem tajemných sil a kouzel z nitra svatyně. Je však možné, že hloží mělo zakrýt nepovolaným pohled do nitra svatyně s chránit tajemství prováděných rituálů. Podle mnoha britských archeologů mohlo Stonehenge sloužit jako pohřebiště významných lidí tehdejšího světa.

Při současném výzkumu, který je prvním terénním výzkumem Stonehenge od roku 1919, vědci narazili na stopy po nevýrazné mohyle, jež se nacházela uvnitř svatyně. Dnes nejsou běžnému pozorovateli patrné ani její nejmenší zbytky. Je zajímavé, že autoři maleb Stonehenge z 18. století takovou mohylu zachytili na několika akvarelech. Historici to však považovali za výplod bujné fantazie umělců. Není jasné, zda byla „mohyla“ pozůstatkem přírodní terénní nerovnosti anebo zda šlo o pozůstatek dřívější součásti svatyně.

Nejčtenější