Život v zahraničí vede lidi k tvořivosti

|  Věda
globus

Je dobře známo, že mnohá legendární díla slavných umělců vznikala při jejich pobytu v zahraničí. Vědci William Maddux ze Social Sciences Research Centre v Paříži a Adam Galinsky z University of California tvrdí, že to není náhoda. Oba se zabývali několika studiemi publikovanými na toto téma a zjistili, že život v zahraničí podporuje kreativitu člověka. Lidé, kteří žili v zahraničí, byli podle vědců úspěšnější při plnění úkolů vyžadujících kreativní myšlení. Jeho rozvoj přičítají badatelé nutnosti přizpůsobit se v zahraničí životu v cizím prostředí a odlišné kultuře. Občasné cestování do zahraničí nemá podle badatelů na kreativitu vliv, i když kompletní závěry podle nich vyžadují podrobnější zkoumání.

Zdroj: American Psychology Association

Nejčtenější