Ženská přitažlivost očima opilého muže

|  Věda
Ženská přitažlivost očima opilého muže

Chcete navázat seriózní známost? Vyvarujte se pití alkoholu! Zhruba takhle by mohlo znít doporučení odborníků z University of Leicester. Zjistili, že při navazování známostí má alkohol v podstatě opačné účinky, než se lidé domnívají. Čím větší množství alkoholu totiž muži požijí, tím méně přitažlivé se jim ženy zdají. Zajímavé je, že s množstvím alkoholu se u mužů nemění schopnost uhodnout věk žen. V barech a kavárnách vědci zkoumali 240 lidí. Ukazovali jim fotografie žen a žádali je, aby se pokusili odhadnout jejich věk a řekli, zda se jim zdají přitažlivé, nebo nikoli. Polovina lidí se průzkumu zúčastnila po požití alkoholu. Vědci jim ukazovali fotografie deseti žen ve věku sedmnácti let, které byly podle potřeb digitálně pozměněny. Některé tak, aby na nich ženy vypadaly starší, jiné aby vypadaly mladší a některé ženy byly s pomocí počítačového programu nalíčeny. Odpovědi ukázaly, že zatímco množství požitého alkoholu ovlivnilo schopnost uhodnout věk u dotazovaných žen, muži se ve svém úsudku téměř nemýlili. Neovlivnil je alkohol ani počítačové úpravy fotografií. Průměrně hádali ženám věk o tři a půl roku vyšší. Důležitý je také fakt, že všichni dotazování s alkoholem v krvi označovali ženy na fotografiích za méně atraktivní než ti, kteří byli střízliví.

Nejčtenější