Země je tak akorát

J. PETR  |  Vesmír
Země je tak akorát

Objevy planet, které krouží kolem cizích hvězd, a jsou „jen“ pětkrát až desetkrát větší než Země, podnítily diskuse o tom, zda na těchto „kamenných“ tělesech může existovat život. Němečtí astronomové nyní došli k závěru, že podobné naděje jsou zřejmě plané. Planeta pětkrát větší než Země, má pro život stále ještě velikost XXL.

Jen kamenné planety velikosti Země mohou mít podle německých astronomů dostatečně silné magnetické pole a zároveň na nich může fungovat pohyb zemských desek a tektonika. Planety jen o „pár čísel“ větší mají v nitru nadměrně vysoký tlak a horniny v jejich nitru získávají extrémní viskozitu. To vede k vytvoření stabilní vrstvy kolem žhavého jádra a jeho tepelné izolaci od vrstev hornin nacházejících se blíže povrchu. Za těchto podmínek nedochází k pohybu tektonických desek na povrchu planety, uhasíná vulkanismus a to má nepříjemné dopady na atmosféru planety a její klima. Bez tektoniky nevzniknou vhodné podmínky pro život.

Tok magmatu uvnitř velké planety oslabený „izolační vrstvou“ nezajistí vznik dostatečně silného magnetického pole. To je klíčové pro ochranu života na povrchu planety před nebezpečnými částicemi přicházejícími z kosmu, i z mateřské hvězdy. Pro udržení pohybu tektonických desek je optimální planeta velikosti od 0,5 do 2,5násobku Země. Pro vznik magnetického pole zatím vědci nenašli tak jasně vymezené velikostní hranice. Ale i v tomto ohledu se zdá velikost Země „tak akorát“.

Nejčtenější