Zatemňuje nálada paměť?

|  Věda
Zatemňuje nálada paměť?

Vzpomínáme-li na události předcházejících dnů, jak ovlivňuje naše vzpomínky nálada, v níž se událost odehrála? „Představte si, že jste byli minulý týden v restauraci a snědli vynikající jídlo,“ říká psycholog Nathan Novemsky z Yale University a pokračuje: „Dále si představte, že jste šli do restaurace buď ve špatné, nebo v dobré náladě. Třeba z toho důvodu, že venku bylo deštivo, nebo naopak slunečný den. Budete o týden později návštěvu restaurace hanit, nebo chválit?“ Na tuto otázku si odpověděli sami odborníci výzkumem.

V něm zjistili, že momentální nálada neovlivní vzpomínku na danou událost, nicméně ovlivní okamžitou reakci – v restauraci například odpověď na otázku, jak vám chutná jídlo. Badatelé provedli experiment, ve kterém ukázali dobrovolníkům několik obrazů a požádali je, aby tyto obrazy zhodnotili. Několika z nich přitom předtím přečetli příběh o nelidském zacházení s březími koňmi. Poloviny dobrovolníků se na názor dotazovali ihned, druhou polovinu poslali domů. Pět dnů poté vědci zkontaktovali všechny účastníky experimentu znovu a požádali je o odpověď na otázku, jak by se jim líbily dané obrazy pověšené u nich v domě. Dobrovolníci, kterým poprvé navodili negativní náladu, hodnotili obrazy ještě hůř než před pěti dny. U lidí, které tenkrát poslali domů, vědci žádný vliv na hodnocení nezaznamenali.

Nejčtenější