Započalo nejpřesnější měření gravitačního pole Země

Michal Václavík  |  Vesmír
GOCE

Ze severoruského kosmodromu Pleseck dnes v 15:21 odstartovala upravená vojenská balistická raketa Rokot s evropskou vědeckou družicí GOCE. Start se měl původně uskutečnit již včera, ale pro banální závadu na obslužné věži, u které se neotevřela vrata, bylo vypuštění družice o jeden den odloženo.

Družice GOCE (Gravity field and Steady-state Ocean Circulation Explorer) má za úkol po dobu 20 měsíců z oběžné dráhy mapovat gravitační pole Země s vysokou přesností a rozlišovací schopností. K tomuto účelu je vybavena třemi páry extrémně citlivých mikroakcelerometrů, což jsou zařízení schopna měřit velmi malá zrychlen. Výsledkem práce družice bude model zemského geoidu s výškovou přesností jednoho centimetru a prostorovým rozlišením 100 kilometrů. V kombinaci s dalšími daty bude možné sledovat sílu ledu v polárních oblastech, zjišťovat jak gravitace ovlivňuje výšku hladiny oceánů a mnoho dalšího.

Na projektu mise družice GOCE se podílí i Česká republika, konkrétně Astronomický ústav Akademie věd v Ondřejově. Tamější vědečtí pracovníci využijí data získaná družicí GOCE například k hledání skrytých impaktních kráterů, které překryla následná geologická činnost či zpřesňování dráhy samotné družice.

Nejčtenější