Záplava ve Středomoří

J. PETR  |  Historie
mořská vlna

Před 5,3 miliony roků zalila suchou pánev na dně dnešního Středozemního moře gigantická potopa. Během doby ledové klesla hladina světových oceánů a spojení Středozemního moře s Atlantikem se v Gibraltarské úžině přerušilo. Izolované moře vyschlo a na jeho místě se po 300 000 roků prostírala pustá pláň se slanými jezery, jež se nacházela 2,7 km pod dnešní úrovní mořské hladiny. Konec doby ledové přinesl dramatický zvrat. Hladina oceánů opět stoupla.

Pevninský most mezi Afrikou a Evropou v místě Gibraltarské úžiny nevydržel. Tisíciletí eroze jej nahlodaly natolik, že se prolomil a přes něj se valily vody v gigantické řece. Vodní proud se rychle prořezával horninami. Její dno se prohlubovalo tempem 40 centimetrů za den. Záhy se valilo do Středomoří tolik vody, že by se to vyrovnalo tisícovce dnešních Amazonek. Středozemní moře se plnilo děsivou rychlostí. Z 90% bylo zaplavené už za pár měsíců a voda stoupala denně až o 10 metrů.

Nejčtenější