Záludní nosorožíci

Jaroslav Petr  |  Příroda

Na ostrově Guam vyhlásili vědci válku broukům nosorožíkům druhu Oryctes rhinoceros. Ti byli na ostrov zavlečeni náhodou, ale postupem času se stali vážnými škůdci palmových hájů.

Proti broukům měl být nasazen smrtící virus, jenž napadá výhradně nosorožíky a pro jiné živočichy nepředstavuje nejmenší nebezpečí. Virus je domovem v Malajsii a byl s úspěchem využit ke zvládnutí invaze nosorožíků na četných pacifických ostrovech, např. na Fidži, Tonga, Palau nebo na Samoji.

Postup je jednoduchý. Virus se namnoží v laboratořích a roztokem s virem se pak krmí laboratorně odchovaní brouci. Ti jsou následně vypuštěni do volné přírody, aby šířili nákazu dál. Výsledek je patrný až po několika měsících. Virus sice není s to nosorožíky úplně vyhubit. Srazí však jejich početné populace na únosnou míru a brouci zdecimovaní virem už nepáchají tak velké škody.

Na Guamu se střetli vědci s poněkud nezvyklým životním stylem nosorožíků druhu Oryctes rhinoceros, který boj s broučím škůdcem silně komplikuje. Nosorožíci se obvykle množí v odumírajícím dřevu palem, jež zůstaly ležet na zemi. Na Guamu je ale v tomto materiálu vědci hledali marně. Další pátráni odhalilo, že se nosorožíci rozmnožují v korunách živých stromů.

V růžici palmových listů se postupem času nahromadí mrtvá rostlinná hmota a v té se brouci páří a kladou vajíčka. Svůj vývoj tu prodělávají broučí larvy a tam se larvy také kuklí, aby se z nich vyklubali mladí brouci. Životní cyklus nosorožíka se odehrává kompletně v korunách palem, vysoko nad zemí. Brouky nakažené virem nebude možné jen tak vypustit na zem jako v jiných oblastech. Vědci s nimi budou muset šplhat do listoví palem.

Koruny guamských palem vytvářejí svébytný ekosystém, kterému dominuje zavlečený had bojga hnědá, jež zdecimovala místní druhy hmyzožravých savců i ptáků. Bojga zřejmě stojí i v pozadí nezvyklého životního stylu nosorožíků. Hadům padly za oběť krysy, které si často staví hnízda v korunách palem. Tito hlodavci si hledají potravu mezi listy palem a brouci, larvy a kukly patří k jejich oblíbeným pochoutkám. Na Guamu nosorožíkovi tento nepřítel chybí.

Nejčtenější