Záhada bronzové destičky vyřešena

Jaroslav Petr  |  Historie

Více než deset let si lámali vědci hlavy s tajemným nálezem. V letech 1993 až 2000 podnikli izraelští a italští archeologové rozsáhlý výzkum v lokalitě El—ahwat, která se nachází v centrálním Izraeli poblíž města Katzir. Narazili tu na zbytky města z přelomu doby bronzové a železné.

Lidé žili za jeho hradbami ve 13. až 12. století př. n. l. Od okolních sídel se toto město odlišuje jak svým opevněním, tak i celkovou architekturou. Mnohé domy měly kruhový půdorys, ulice města byly nezvykle úzké. Hradby s obrannými baštami se vymykají způsobu, jakým se v té době na blízkém východě obvykle opevňovala větší sídla.

Archeologové se domnívají, že mohlo jít o metropoli království Sisera. Město známé ze starých textů jako Harosheth Haggoyim je zmiňováno například v bibli a mělo být sídlem jednoho z tzv. mořských národů, s nimiž se utkaly izraelské kmeny v četných bitvách. Obyvatelé Sisery prosluli především nájezdy, jež podnikali s podporou jízdy s bojovými vozy.

Teorie o významném postavení města potvrzuje malý předmět, jehož účel byl pro vědce dlouho záhadou. V roce 1997 našli archeologové v ruinách tzv. guvernérského paláce kulatou bronzovou destičku. Měla průměr asi dva centimetry a byla asi pět milimetrů silná.

Do destičky byl vyryt reliéf ženské tváře. Žena měla na hlavě čapku a v uších náušnice ve tvaru kočárových kol. Destička byla zjevně odlomena od většího, delšího předmětu. Archeologové marně pátrali v archeologických depozitářích po obdobném předmětu a nakonec snahy o objasnění účelu destičky vzdali.

S odstupem třinácti let vyřešil záhadu bronzové destičky s ženskou tváří izraelský archeolog Oren Cohen z university v Haifě, když studoval staroegyptské reliéfy znázorňující bitvy s účastí bojových vozů tažených koňmi. Vozy měly jedinou nápravu a kola byla proti sklouznutí z nápravy zajištěna čepy – zákolníky. Vozy vznešených egyptských válečníků měly zákolníky zdobené.

Hlavice zákolníku byla plochá a nesla vyobrazení příslušníků cizích národů, zajatců nebo nepřátel. Cohen patřil k těm, kteří si marně lámali hlavy s destičkou z El-ahwatu. Při pohledu na luxusní zákolníky staroegyptských velmožů mu rázem všechno došlo. Záhadná destička se zjevně odlomila od čepu zajišťujícího kolo kočáru na nápravě.

Odhalený účel záhadné destičky podporuje představu izraelských archeologů, že vládce města vykopaného na lokalitě El-ahwat byl skutečně významný muž a vyjížděl do bitev na honosném bojovém voze. Mohlo jít skutečně o hlavní město království Sisera, odkud vyrážely mořské národy na nájezdy na území sídlené Izraelity.

Nejčtenější