Žádné světlo od temné hmoty

Martin Tůma  |  Vesmír

Planety, hvězdy, galaxie – všechna ta nesmírnost vesmíru kterou kolem sebe vidíme je jenom jeho menší část. Mnohem více je v něm temné hmoty, takové hmoty, která není vidět a s okolním vesmírem obcuje ryze gravitačně.

Dnes je možné říci, že stojíme na rozhraní – buďto existuje temná hmota a temná energie a naše fyzika je správně, anebo můžeme zahodit teorii relativity a hledat jiné vysvětlení.

Proto se vědci v posledních letech snaží detekovat projevy temné hmoty, nejlépe zachycením nějaká z temných částic. Pasti na ně líčí hluboko pod zemí, jako je třeba Cryogenic Dark Matter Search II (CMDS II) nebo Xenon100. Spoléhají na to, že dokáží najít nepřímé projevy temné hmoty, záblesky rozpadů po srážce částice temné hmoty s jádrem atomu v detektoru.

CMDS II oznámil v prosinci minulého roku dvě podezřelé události, které by mohly být tolik hledaným projevem temné hmoty. Tento objev ale bledne ve světle výzkumu Xenonu100. Kapalný xenon má 3× vyšší hustotu než voda a tedy má mnohem vyšší pravděpodobnost srážky jádra atomu s temnou hmotou.

Po 11 dnech pozorování a analýzy výsledku ale nenašli nic jiného, než obyčejné vesmírné záření. Tedy žádné světlo od temné hmoty. Kde je, když jí má být všude kolem nás tolik?

Zdroje:
http://cdms.berkeley.edu/experiment.html
http://xenon.physics.rice.edu/xenon100.html
 http://www.sciencemag.org/…27/5973/1619

Nejčtenější