Vysokoenergetické nabíjecí baterie přicházejí na trh

M. Tůma  |  Věda
bateriové články

Změna chemické energie na elektrickou a zpět je podstatou současných baterií. Zkouší se různé složení s různými výsledky a kapacita těchto výrobků stále roste, stejně jako počet cyklů nabití a vybití. Už dlouho probíhá výzkum, jak nahradit elektrolyt a tím i energii nutnou pro nabíjení něčím, co je kolem nás, vzduchem, resp. kyslíkem. Na tomto principu pracují i zinko-kyslíkové baterie, které na trh uvádí švýcarská firma ReVolt, ve spolupráci se SITNEF, výzkumným ústavem v norském Trondheimu. Samotná výroba a princip fungování této baterie není nijak složitý, jednorázové baterie jsou už teď na trhu. Pórovitá elektroda v nich zachytává vzdušný kyslík a elektrický náboj se uvolňuje při oxidaci zinku.

Výzvou je ale výroba nabíjecí baterie na tomto principu, kdy se postup obrátí, zoxidovaný zinek se vrátí zpět na čistý zinek a uvolní se kyslík. Vzhledem k tomu, jak obtížné se tento proces kontroluje, docházelo k různým deformacím elektrody a tvorbě zkratů, tedy likvidaci baterie. ReVolt ale přichází s revolučním řešením, založeném na precizní kontrole tvaru nanočástic zinkové elektrody, ve spolupráci s kontrolou vlhkosti uvnitř článku. Prozatím uvádějí na trh knoflíkové baterie, ale příští rok plánují uvedení baterií pro pohon elektromobilů, elektrokol a samozřejmě i různých mobilů a dalších podobných zařízení.

Nejčtenější