Vulkány na Venuši

Jaroslav Petr  |  Vesmír

Venuši považovali vědci za geologicky mrtvé těleso, kde veškerá sopečná činnost dávno vyhasla. To však už neplatí. Aparatury sondy Venus Express zachytily na povrchu Venuše v oboru infračerveného záření jasný signál pocházející z relativně nedávno vylitého proudu lávy.

Na povrchu planety Venuše se nachází tak málo sopečných kráterů, že do úvahy připadaly jen dva možné scénáře. Buď už na Venuši žádné vulkány nesoptí anebo tu dochází k náhlým masivním „záchvatům“ vulkanické činnosti, při kterých je zcela změněn povrch celé planety a stopy po kráterech vezmou za své v přílivu nové lávy. Tým vedený Susan Smrekarovou z NASA Jet Propulsion Laboratory vyhodnotil infračervené snímky sondy Venus Express a našel na nich neklamné stopy nedávné sopečné činnosti.

Proudy lávy, jež ostře kontrastují s okolními horninami, nejsou starší než 2,5 milionu roků. A to je z geologického hlediska „včera“. Vulkanická aktivita na Venuši tak připomíná činnost sopek na Zemi. Neusnula úplně, ale probouzí se jen čas od času. „Záchvatům“ globální vulkanické činnosti Venuše nepropadá.

Nejčtenější