„Vnitřní GPS“ naviguje v obchodních domech

J. PETR  |  Počítače
shopping

Ztratit se v obchodním centru nebo na mezinárodním letišti není žádný kumšt. Tradiční GPS nelze uvnitř budov využít, protože signál nepronikne jejich zdmi. Nokia nabízí pomocnou ruku v podobě telefonu, který spočítá přesnou pozici podle polohy vůči několika Wi-Fi vysílačům. Podobných orientačních systémů pro interiéry budov byla již vyvinuta celá řada. Většinou ale nebyly určeny pro běžnou denní potřebu a využívali je například hasiči k tomu, aby si udrželi přehled o rozmístění mužů při likvidaci požárů v silně zakouřených prostorách. Systém vyvinutý Nokií úspěšně odzkoušený v helsinském nákupním centru Kamppi by měl pomáhat všem. Základním předpokladem je dostupnost vnitřních plánů budov. To v případě letišť, nákupních center, muzeí, univerzit a dalších veřejných prostor nepředstavuje problém. Obchodníci chtějí novou službu využít k navádění zákazníků do jednotlivých oddělení obchodních domů nebo dokonce i ke konkrétnímu zboží. Systém by měl člověku ukázat cestu ven ze spletitého nádraží nebo najít člověka, s kterým si nepřesně domluvil místo schůzky.

Nejčtenější