Virtuální realita: nejsilnější prostředek ovlivňování lidí

Helena Vrecková  |  Věda
Ilustrační foto

Jak nejlépe lidem ukázat důsledky jejich počínání, abyste jim dali co nejskutečnější podněty a změnili jejich chování? Umožní to virtuální realita.

Virtuální realita je velmi ožehavé téma. Pro některé je to nástroj ničící lidem povědomí o skutečné realitě, pro jiné je naopak skvělým prostředkem, jak se do budoucna oprostit od všedních starostí. V budoucnosti by se virtuální realita mohla využívat také k cílenému ovlivňování lidí. Tomuto tématu se věnovali vědci ze stanfordské univerzity, kteří uskutečnili výzkum o vlivu virtuální reality na vnímání ve fyzické realitě.

Virtuální realitou k ochraně přírody

Vědci z Virtual Human Interaction Lab na Stanfordu se zaměřují na testování lidského chování ovlivněného virtuální realitou. K tomuto výzkumu zvolili velmi známé a probírané téma: recyklace papíru a zásoby dřeva ve světě.

Výzkum vycházel z myšlenky, že lidé stále více přejímají myšlenky z médií, avšak ke změně jejich chování to nestačí. K tomu je potřeba vlastní zkušenosti. A co více člověku přiblíží skutečný prožitek než virtuální realita?

Výzkumný tým pod vedením Jeremyho Bailensona začal jednu ze svých studií přečtením informací padesáti lidem o tom, jak používání recyklovaného papíru vede k odlesňování přírody. Poté byli tito lidé rozděleni do dvou skupin. První skupina dostala za úkol přečíst si úvahu o důsledcích kácení stromu motorovou pilou. Celý text byl velmi detailní, popisoval cvrlikání ptáků v lese, vibrace rukou při manipulaci s pilou a lámání větví doplněné krachnutím přeříznutého stromu.

Druhou skupinu vědci pomocí speciální helmy uvedli do virtuálního lesa. Tato skupina byla obklopena zvuky, které navozovaly pocit přítomnosti v přírodě. Účastníci testu viděli stromy, krajinu a na ruce, ve kterých drželi motorovou pilu. Joystick umožnil korigovat pohyby rukou s pohybem motorové pily ve virtuální realitě. Při práci s pilou dotykové zařízení vibrovalo a simulovalo tak skutečnou práci v přírodě.

Než obě skupiny odešly, nechala je studentka Sun Joo Ahn v laboratoři vyplnit formuláře. Na stole byly položeny papírové ubrousky a schválně vylitá voda ze sklenice. Testovaní lidé reflexivně vzali ubrousky a vyčistili vzniklé skvrny. Ahn pak z použitých ubrousků zjistila, že skupina, podrobená vlivu virtuální reality, jich použila o 20 procent méně než první skupina.

Virtuální realita umožní lidem představit si reálně důsledky svých činů. Vědci tvrdí, že to povede například k opatrnějšímu nakládání s přírodou.
Virtuální realita umožní lidem představit si reálně důsledky svých činů. Vědci tvrdí, že to povede například k opatrnějšímu nakládání s přírodou.

Prostředek k dosažení větší odpovědnosti za své činy

Studie se však netýkala pouze kácení lesů, ale snažila se ukázat, jak virtuální prostředí mění chování ve fyzickém světě. V tomto případě stačily pouze tři minuty působení a už se výsledné hodnoty lišily o dvacet procent, při dlouhodobém nebo opakovaném působení by to bylo ještě více. Lidé při tak silném působení cítí větší osobní odpovědnost za škodu a to je ovlivňuje.

Výsledky výzkumu ukazují, jak se vhodným působením ve virtuální realitě může člověk motivovat k určité činnosti – hlasování pro určitého politika, cvičení, atd. Pokud bychom nebrali v úvahu možné zneužití k reklamním a jiným účelům, virtuální realita by byla jistě vhodným prostředkem kladného ovlivňování. Dokáže přiblížit důsledky chování a mohla by motivovat k větší opatrnosti, šetrnosti a jiným pozitivním vlastnostem.


Podrobnosti k výzkumu si můžete prohlédnout v tomto dokumentu (PDF). O tématu informoval také web Futurity.

Nejčtenější