Velryby zpívají basem

J. PETR  |  Příroda
ocasní ploutev velryby

Nedávno vědci zjistili, že velrybám plejtvákům obrovským „hrubne hlas“. Komunikují zvuky se stále nižší frekvencí. Za nejpravděpodobnější vysvětlení považují vědci obnovu populace plejtváků. Lidé lovili tyto velryby dorůstající délky 30 metrů a hmotnosti 180 tun tak intenzivně, že je přivedli na pokraj vyhubení. V dobách největšího pronásledování a intenzivního lovu se stali plejtváci velice vzácnými. Samce, kteří sháněli nevěstu a zaháněli soky, dělila od nejbližších adresátů jejich volání stále větší vzdálenost.

V této situaci bylo výhodné volat vyšším hlasem, protože zvuky s vyšší frekvencí putovaly oceánem na delší vzdálenosti. Zákaz lovu z 60.let minulého století a důsledná ochrana přinesly ovoce. Plejtváků začalo celosvětově přibývat. Velryby k sobě mají dnes mnohem blíže než před padesáti lety. Vracejí se proto k původnímu hlubšímu hlasu. Je to pro ně méně namáhavé. Největší dojem dělá na velryby silný a dlouhý zpěv. Pokud plejtvák zpívá hlouběji, šetří dechem a výsledný efekt je podstatně silnější.

Nejčtenější