Varan komodský je jedovatý

J. PETR  |  Příroda
varan

Varan komodský je největším dnešním ještěrem a zároveň nevrším jedovatým živočichem na světě. Dokáže ulovit čtyřicetikilového jelena a jist si před ním není životem ani člověk. Varani komodští mají poměrně slabý stisk v čelistech. Vědci byli přesvědčeni, že smrtelné nebezpečí číhá v bakteriích, jež žijí mezi zuby varanů a infikují každou ránu po kousnutí těchto plazů. Nejnovější výzkumy ale prokázaly, že varan komodský produkuje ve slinných žlázách účinné jedy, které potlačují strážení krve a vyvolávají drastický pokles krevního tlaku. Oběť pokousaná varanem upadá rychle do šoku a těžce krvácí. Dokládá to i případ ošetřovatele varanů ze singapurské zoo, kterého jeho svěřenci pokousali. Muž těžce krvácel celé čtyři hodiny.

„Varaní jed je skutečně nebezpečný. To, že jsme ho neznali, byl stejný omyl, jako kdybychom si nevšimli zubů žraloka lidožravého a tvrdili o něm, že se je neškodný a živí se planktonem,“ říká objevitel varaního toxinu australský biolog Bryan Fry. Podle Frye byl největším jedovatým tvorem nyní již vyhynulý ještěr Megalania, který patřil do blízkého příbuzenstva varanů komodských a dorůstal délky až 5,5 metru.

Nejčtenější