Umělý list vyrobí vodík

J. PETR  |  Věda
list

Materiáloví inženýři využili listy rostlin k tvorbě malého zařízení na výrobu vodíku z vody. Z listu sasanky nejprve vymyli slabou kyselinou atomy hořčíku a ty nahradili titanem. Pak list sušili při 500°C a tím z něj „vypálili“ většinu organické hmoty. V listu došlo ke krystalizaci oxidu titaničitého a ten vytvořil spolu se zachovanými strukturami listu komplikovanou síť. List si uchoval například čočkovité struktury, jež jsou s to zachytit světlo dopadající z různých úhlů.

Podobně si udržel i povrchové uspořádání, které desetkrát zvyšuje jeho plochu. Oxid titaničitý působil jako katalyzátor pro štěpení vody na vodík a kyslík. Vědci ponořili „titanový“ list do 20% roztoku metanolu a ozářili jej světlem z viditelné části spektra blízké ultrafialovému záření. List produkoval vodík. V efektivitě překonal dnes běžně užívané formy oxidu titaničitého označované jako P25. Pohlcoval dvakrát tolik světla a produkoval třikrát více vodíku.

Nejčtenější