Údolí na Marsu

J. PETR  |  Vesmír
Mars

Proudící řeky vyhloubily na Marsu hustou síť údolí. K tomuto závěru došli američtí vědci poté, co vyhodnotili snímky povrchu Marsu pomocí nových počítačových programů. Nově objevená údolí prodloužila celkovou délku martských kaňonů na více než dvojnásobek. Údolí odhalily na Marsu kamery sondy Mariner 9 už v roce 1971.

Hustota údolí na Marsu a severní oceán (modře). Oceán je znázorněn ve dvou variantách s různou výškou hladiny. Zdroj: Northern Illinois University

Vědcům však připadalo, že síť údolí a kaňonů je příliš „řídká“ na to, aby ji mohla vyhloubit voda z dešťových srážek. Nový výzkum ale ukazuje, že hustota údolí na Marsu je srovnatelná se Zemí. Nejvíce údolí se nacházelo v pásu kolem rovníku. Většina jich ústila na sever, kde se rozkládal rozlehlý oceán.

Nový způsob detekce martských údolí. Vlevo je snímek, na němž falešné barvy znázorňují profil terénu. Uprostřed jsou znázorněna údolí odhalená staršími systémy. Vpravo je síť údolí odhalená novým systémem hodnocení snímků. Zdroj: N. I. University

Nejčtenější