Tři přátelé

M. Tůma  |  Věda
sloupy vysokého napětí

Velká tma způsobená silnou elektromagnetickou bouří zalila v roce 1989 velkou část Kanady a severu USA a trvalo dlouho, než byla odstraněna. V roce 2003 pro změnu výpadek způsobilo přetížení sítě a zkrat na klíčovém místě. Podobný výpadek postihnul v letošním listopadu brazilská velkoměsta a celou Paraguay, když došlo k výpadku na gigantické hydroelektrárně Itaipu, na řece Paraná. Výroba elektrické energie je pouze jedna a možná ta jednodušší část procesu výroby a distribuce energie od zdroje ke spotřebiteli. Ještě horší důsledky by mohl mít útok cílený na rozvodnou síť, jak o tom mluví hodnotící zpráva komise amerického Kongresu z roku 2008, která posuzovala možný dopad útoku elektromagnetickým impulsem z atomového výbuchu 200 km nad zemí.

Los Tres Amigas Super Station, tedy propojovací super stanice, která má v roce 2012 propojit tři doposud nepropojitelné soustavy výroby a distribuce elektrické energie na severoamerickém kontinentu. Soustavu tvoří tři samostatné sítě – na východním a západním pobřeží USA a Kanady a potom celé Mexiko. Problém je ten, že není žádná šance, jak je sesynchronizovat, tedy zařídit, aby pracovali se stejnou fází. Fáze je velmi důležitá, protože elektřina se přenáší výhradně střídavým proudem a napětím a fáze znamená, ve které části vlny se zrovna pohybujeme. Pokud se počáteční fáze rozejdou a nejsou stejné, dojde k útlumu a velkým ztrátám, dokonce se mohou navzájem dvě vlny vyrušit. A protože není možné celou velkou síť zastavit a naráz jí změnit fázi, musí se sáhnout k k přeměně střídavého proudu na stejnosměrný a potom opět na střídavý.

Právě tuto přeměnu má realizovat výše zmíněná super stanice Tří přátel v Novém Mexiku. Bude použito supravodičových technologií, protože výkony, které budou přenášeny se počítají v násobcích roční produkce Temelína a jiná technologie by to nebyla schopna realizovat. Již brzo bude možno v případě kolapsu jedné ze sítí vypomoci zdroji z druhých dvou.

Nejčtenější