Thomas A. Edison a deset jeho neznámých vynálezů

Helena Vrecková  |  Zajímavosti
Ilustrační foto

Toto jméno je známé tak, jako snad žádné jiné. Není osoby, která by si při vyslovení jména Edison nepředstavila žárovku. Ovšem žárovka je jen zlomkem všech jeho vynálezů. Edison sám je podepsán pod více než tisíci patenty a mnoho dalších jich patentovaly jeho firmy.

Existuje lidský mozek, který je v obchodním světě oceněn na patnáct miliard dolarů. Tento mozek náleží Thomasi Edisonovi. Udaná částka představuje kapitál, investovaný v Americe do průmyslových podniků, které jsou založeny na Edisonových vynálezech.

Thomas Alva Edison, Foto: Wikipedia

Edison se narodil roku 1847 v Ohiu. Od dětství se zajímal o přírodní vědy a vynalézání. Velmi brzy si musel najít práci a jedno z prvních zaměstnání, která vykonával, byl telegrafista. S tím souvisely i první vynálezy: tiskací telegraf a vícekanálový automatický telegraf.

Peníze z prodeje investoval do laboratoře v Menlo Park, která se tak stala prvním zařízením vybudovaným za účelem vývoje a aplikace vědeckých poznatků a technologií. Zde vzniklo nejvíce Edisonových objevů (především v letech 1876–1883).

Edison celý život věnoval práci a ještě ve svých 83 letech nechal na patentním úřadě zapsat svůj poslední patent, umělý kaučuk (ten sice nebyl jeho posledním objevem, ale byl posledním, který si Edison nechal sám patentovat). O rok později roku 1931 Thomas Edison zemřel, na jeho počest v den jeho pohřbu všichni lidé v USA zhasnuli žárovky.

Zapomenuté Edisonovy vynálezy

Sčítač hlasů (PDF s patentem)

Tento stroj byl prvním vynálezem, který si Edison nechal patentovat. Vznikl v roce 1869, Edison chtěl zařízení prosadit ve sněmovně, proto se vydal do Washingtonu. Využití bylo velmi praktické. Poslanec jen otočil knoflíkem na svém stolku a přístroj zaznamenal jeho hlas. U posudkové komise ale nenašel pochopení. Po tomto neúspěchu se Edison rozhodl věnovat vynálezům, po kterých by byla zaručena poptávka.

Cyklostyl (PDF s patentem)

Roku 1877 si Edison nechal patentovat cyklostyl (blánový rozmnožovač). Vynález byl určen k množení písemností v době, kdy kopírovací stroje nebyly dostupné. Hlavní částí stroje byla blána, přes niž se protlačovala fialová barva. Na blánu se psalo psacím strojem bez barevné pásky, údery písmen pak vyrážely barvu z blány na papír.

Přístroj k zachování čerstvosti ovoce (PDF s patentem)

Vynález byl tvořen skleněnou nádobou, do které se vložilo ovoce. Poté přístroj odčerpal veškeré plyny z nádoby. Ve vakuu ovoce nepodlehlo rozkladu a zachovalo se déle.

   

Sčítač hlasů • Cyklostyl • Přístroj k zachování čerstvosti ovoce

Létající stroj (PDF s patentem)

Edison dostal roku 1885 od Jamese Gordona Bennetta tisíc dolarů na pokusy v oblasti létání. Vzal telegrafní páskový papír spolu se střelnou bavlnou a ve stroji letadla je zapálil elektrickou jiskrou. Ta však vyvolala explozi. Až roku 1910 Edison patentoval design pro vrtulník poháněný benzinovým motorem. Vrtule byly připevněny ke stožáru, který byl napojen na rotor a vše bylo propojeno kabely a dráty. Zajímavostí je, že Edison nikdy neletěl a ani svůj stroj nikdy neviděl vzlétnout.

Tavná pojistka (PDF s patentem)

Každý vodič se průchodem elektrického proudu zahřívá, a proto při vedení příliš vysokého proudu může dojít k požáru. To si Edison uvědomoval, vytvořil proto tavnou pojistku. Skládá se ze slabého drátku v keramickém pouzdře, který se při proudění velkého proudu přetaví. Izolační materiál okolo drátku přeruší elektrický oblouk.

Design vynálezů

Jednou z oblastí, ve které se Edison realizoval, byl design jeho vynálezů. Roku 1881 si nechal patentovat design elektrické lampy (PDF s patentem), v roce 1909 nový design fonografu (PDF s patentem) a o tři roky později design skříně (PDF s patentem).

   

Létající stroj • Tavná pojistka • Design vynálezů

Drtič kamene (PDF s patentem)

Jeden z vynálezů, které zefektivnily těžkou práci, byl drtič kamene. Dva válce jsou umístěné 36 centimetrů od sebe, jejich otáčením se obrovské kameny lámou a drtí.

Kolo pro automobily (PDF s patentem)

Edison sestavil kolo, které mělo oproti dobovým automobilům větší trvanlivost. Bylo pružnější, aby se přizpůsobilo nerovné silnici, ale především bylo mnohem lehčí, takže ho člověk mohl sám vyměnit. Kolo bylo tvořeno zvnějšku běhounem pneumatiky. Uvnitř pak bylo dřevěné. Disk kola byl uprostřed opatřen elastickým materiálem, který zajišťoval pružný pohyb kola při jízdě. Edison si kolo nechal patentovat roku 1904.

Elektromobil (PDF s patentem)

Edison nebyl vždy přímo tvůrce vynálezu. Například patent elektromobilu byl jen vylepšením již existujících automobilů poháněných akumulátorem. Vylepšením bylo například využití pružného připojení motoru.

   

Drtič kamene • Kolo pro automobily • Elektromobil

Ochrana žárovky před poškozením (PDF s patentem)

Ochranné kryty žárovek se používaly již před Edisonovým patentem především v obchodech a továrnách. Byly to drátěné klece připevněné přímo v zásuvce. Edison upravil ochranný kryt tak, aby mohl být připevněn ke zdi a jeho hmotnost nezatěžovala dráty vedoucí proud do žárovky.

Ochrana žárovky před poškozením

Některé patenty, které posunuly svět

Žárovka (PDF s patentem)

Je to zdánlivě jednoduché zařízení, využívající elektrickou energii k přeměně na světelnou. Ačkoli je Edison známý právě tímto vynálezem, jeho prvenství je sporné. Velmi často je u vynálezu žárovky uveden rok 1854 a jméno Heinrich Göbel, který použil zuhelnatělé bambusové vlákno ve skleněné baňce. Problémem bylo napájení přes baterie a pravděpodobně nedostatek financí k patentování. Edison své prvenství nakonec potvrdil vyrobením žárovky v soudní síni.

Při výrobě žárovky Edison vyzkoušel mnoho postupů od experimentů s různými kovovými vlákny až po uhlíkové vlákno. První úspěšné rozsvícení žárovky proběhlo roku 1879, svítila čtyřicet hodin.

Fonograf (PDF s patentem)

Fonograf byl prvním přístrojem, který dokázal nahrát a následně i reprodukovat zvuk. Edison si tento vynález nechal patentovat roku 1880, za deset let jej ovšem nahradil gramofon od Emile Berlinera. Zvuk se zaznamenával na váleček, nevýhodou však byla jeho velikost a krátká hrací doba.

Je paradoxní, že téměř hluchý Edison vynalezl zařízení pro záznam zvuku. Navíc nebyl jediným zvukovým zařízením, kterému se Edison věnoval. Dokázal také vylepšit kvalitu zvuku Bellova telefonu použitím uhlíkového mikrofonu.

Dynamo (PDF s patentem)

Dynamo je točivý elektrický stroj, přeměňující mechanickou energii z rotoru hnacího stroje na elektrickou energii. Vytváří tak stejnosměrný elektrický proud. Vynález dynama byl pro Edisona velmi významným, neboť na něj navázala historicky první elektrárna (Edison ji nechal postavit roku 1882 v New Yorku) a elektrický rozvod.

   

Žárovka • Fonograf • Dynamo

Důsledek boje o elektrický proud

O Edisonovi je známo, že vynalezl dynamo vytvářející stejnosměrný elektrický proud. Ve stejné době však začal George Westinghouse propagovat střídavý elektrický proud, za kterým stál Nikola Tesla. Edison zahájil proti Westinghousovi kampaň, která měla dokázat, že střídavý elektrický proud je nebezpečný a může i zabíjet.

V té době zrovna začal guvernér New Yorku hledat humánnější způsob popravy, než bylo doposud používané oběšení. Edison k tomu doporučil střídavý elektrický proud a první elektrické křeslo tak vzniklo v Edisonově laboratoři. Edison se zúčastnil první takto provedené popravy, aby potvrdil svůj názor, že smrt proudem je rychlá a bezbolestná.

Thomas Alva Edison je i dnes jedním z nejuznávanějších a nejvýznamnějších vynálezců všech dob. Dnes by se možná řeklo, že byl do jisté míry i geniální. Ale jak sám říkal: „Genialita je jen procento inspirace a devětadevadesát procent potu.“


Také si přečtěte

Podrobnosti o životě Edisona se dočtete v jeho životopisu. O dalších Edisonových vynálezech se dočtete na Wikipedii, kompletní přehled patentů najdete na stránkách Edison.rutgers.edu. Pokud by vás více zajímalo místo Menlo Park, kde Edison začínal, pak doporučujeme navštívit oficiální stránky.

Nejčtenější