Tajemství galaxie v Býku

Jaroslav Petr  |  Vesmír

Kdybychom viděli v oboru radiových vln, byla by nejjasnějším objektem oblohy galaxie Centaurus A. Svítila by dvacetkrát jasněji, než Měsíc v úplňku. Zdrojem radiových vln jsou dva obří proudy plynu vyvrhované obří černou dírou skrývající se v nitru této galaxie.

Fermiho vesmírný teleskop, který je zařízen na pozorování oblohy v oboru záření gama překvapivě zachytil ještě impozantnější obraz galaxie Centaurus A. Pokud bychom vnímali záření gama, viděli bychom galaxii Centaurus A na obloze ještě desetkrát větší, než by se nám jevila v oboru radiových vln.

Galaxie Centaurus A známá také jako NGC 5128 je od nás vzdálena 12 milionů světelných let a leží v souhvězdí Býka. Na první pohled vypadá jako obyčejná eliptická galaxie. Astronomové ji považují za učebnicový příklad tzv. aktivní galaxie, protože její centrum vysílá do vesmíru velké množství energie. Jejím zdrojem je černá díra s hmotností milionkrát větší, než je hmotnost našeho Slunce.

Ta hltá hmotu ze svého okolí a zároveň chrlí na dvě strany proud magnetizovaných částic. Rychlost obou proudů se blíží rychlosti světla. Ty jsou zdrojem radiových vln a zároveň záření gama. Částice plynných proudů narážejí na fotony, jež jsou ve vesmíru prakticky všudypřítomné. Foton přitom získá takovou energii, že se promění v záření gama.

Obrázky z NASA Goddard Space Flight Center:

Galaxie Centaurus A v oboru viditelného světla

Galaxie Centaurus A v oboru radiových vln

Galaxie Centaurus A v oboru gama záření

Nejčtenější