Střídavě neobyvatelno

Jaroslav Petr  |  Vesmír

Z planet kroužících kolem cizích hvězd nás přednostně zajímají ty obyvatelné. Jejich rozlišení není jednoduché. Kromě jiného i proto, že některé světy mimo naši sluneční soustavu mohou svou pohostinnost opakovaně získávat a zase ztrácet. Vyplývá to z výsledků počítačového modelování amerických astronomů.

Planety za obvyklých okolností svou dráhu příliš nemění. To však neplatí, pokud v jejich blízkosti obíhá kolem společné hvězdy i obří plynná planeta podobná například našemu Jupiterovi. Kolem cizích sluncí obíhají tyto obří planety obvykle po silně eliptické dráze a s menší obyvatelnou planetou si mohou celkem nečekaně pohrát. Když se plynný obr od malé „kamenné“ planety vzdálí, dovolí jí obíhat kokem hvězdy po dráze, která se hodně blíží kružnici.

Taková planeta si může udržovat podmínky příhodné pro život. Jakmile se ale plynný obr přiblíží, zaúřaduje jeho mohutná gravitace. Kruhová dráha malé kamenné planety se změní v protáhlou elipsu. To zavede planetu tak daleko od hvězdy, že její povrch zamrzne. Planeta může pod vlivem plynného obra měnit svou dráhu poměrně rychle – během méně než jednoho tisíciletí.

Nejčtenější