Strašidelný příběh odhalil masovou vraždu

Jaroslav Petr  |  Historie
Ilustrační foto

Bratrům Billovi a Frankovi Watsonovým vyprávěl dědeček každý rok na svátek Díkuvzdání tentýž strašidelný příběh o muži, který se vracel jedné teplé zářijové noci roku 1909 z hospody domů a cestou zahlédl v lese tančit zelené a modré přízračné postavy.

„Byli to duchové Irů, kteří zemřeli na choleru. Tancovali podél dlouhého příkopu, v němž byla pochována jejich těla. Neměli klid, protože byli pochování bez bohoslužby,“ tvrdil onen muž.

Zápis o této strašidelné výpovědi se zachoval v dokumentaci Pensylvánských železnic, kterou uchovával dědeček bratrů Watsonových. Po dědečkově smrti bratři železniční dokumenty zdědili a pustili se do jejich studia. Pomalu uvěřili tomu, že strašidelná báchorka má reálné jádro a v lesích asi 50 kilometrů od Philadelphie se skrývá dávný masový hrob irských dělníků, kteří stavěli železnici a zemřeli při epidemii cholery v roce 1832. Z dokumentů vydedukovali, že dělníci zemřeli při stavbě mostu a byli pochováni někde poblíž.

V roce 2002 začal i Bill a Frank Watsonovi kopat na vytipovaném místě a brzy narazili n zbytky jídelních příborů a základy chatrčí. V roce 2005 našli dýmku s obrázkem irské vlajky. Bratři Watsonové věděli, že jsou blízko a uvědomili si, že jako amatéři by mohli napáchat na nalezišti nedozírné škody.

Spojili proto své síly s geofyzikem Timem Bechtelem. Ten jim ušetřil spoustu práce geofyzikálním průzkumem lokality. Na jednom místě narazil na oblast, která kladla velký odpor elektrickému proudu. Bylo jasné, že tady se rozhodně vyplatí kopat. Do práce s zapojili jako dobrovolníci i Bechtelovi studenti. V březnu roku 2009 jeden z nich narazil na první lidskou kost.

Na místo přispěchali antropologové a převzali dozor nad dalšími prácemi. Tito odborníci si záhy všimli, že většina pohřbených dělníků nezemřela na choleru. Jejich lebky nesly neklamné stopy po násilí – průstřely po kulce nebo zlomeniny po úderu těžkým předmětem. Zdá se, že bratři Watsonové narazili na stopy zločinu, který se odehrál před 178 roky.

Irští přistěhovalci, kteří připluli do Ameriky aby tu našli lepší život, nastoupili na stavbu železnice a záhy onemocněli cholerou. Epidemie přeměnila tvrdé pracanty v bezcennou přítěž, které se železniční společnost bezohledně zbavila. Nemocné nechala povraždit a zahrabat v masovém hrobě.

Foto: fotobanka Shutterstock

Nejčtenější